www.pytek.net.pl/pytek/1wg85wf
drukuj | zamknij

1000_200_2

much - dużo
mean - znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
before - przed
move - ruszać, ruch
right - prawy, poprawny, dobry
boy - chłopiec
old - stary
too - także , za
same - ten sam, taki sam
tell - powiedzieć
does - robić w 3. osobie liczby pojedynczej
set - komplet, grupa
three - trzy
want - chcieć
air - powietrze
well - cóż, dobrze
also - także
play - grać, gra
small - małe
end - koniec, kończyć
put - położyć
home - dom
read - czytać
hand - dłoń
port - port
large - olbrzymi
spell - zaklęcie, literować
add - dodac
even - nawet, równy
land - ziemia, lądować
here - tutaj
must - musieć
big - duży
high - wysoki, wysoko
such - taki
follow - stosować sie do, iść za, śledzić
act - działać, ustawa
why - dlaczego
ask - pytac
men - mężczyzna, człowiek
change - zmiana, zmieniać
went - poszedł, poszli
light - światło, zapalać, jasny, lekki
kind - rodzaj
off - zależy co jest przed  np. i am off mam wolne w pracy !!!!
need - potrzebować, potrzeba
house - dom
picture - obraz, wyobrażać
try - próbować
us - nas
again - znowu
animal - zwierze
point - wskazywać, punkt
mother - mama
world - świat
near - blisko, obok
build - budować
self - swoje, sobie, ja
earth - ziemia
father - ojciec
head - głowa. główny
stand - stać, stoisko
own - posiadać, własny
page - strona
should - powinien …
country - państwo , wieś
found - znalezione, znalazł
answer - odpowiedz, odpowiadać
school - szkoła
grow - rosnąć
study - studiować, uczyć sie
still - ciągle
learn - uczyć sie
plant - roślina, fabryka, sadzić
cover - okładka, przykrywać
food - jedzenia, pokarm
sun - słońce
four - cztery
between - pomiędzy
state - stan, państwo , oświadczać
keep - trzymać, zachowywać cos
eye - oko
never - nigdy
last - ostatni
let - pozwolić, wynajmować
thought - myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
city - miasto
tree - drzewo
cross - krzyż, przechodzić przez
farm - gospodarstwo, uprawiać
hard - twardy, trudny
start - zaczynać
might - móc
story - opowiadanie, historia
saw - widzieć w czasie przeszłym
far - daleko
sea - morze
draw - rysować
left - lewy, pozostawiony
late - późno
run - biegać
don't - przeczenie do not nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
while - podczas gdy, pewien czas
press - nacisnąć, prasa
close - blisko
night - noc
real - prawdziwy
life - życie
few - niewiele
north - północ, północny
ten - dziesięć
simple - proste
several - kilka
vowel - samogłoska
toward - w kierunku, do ,ku
war - wojna
lay - leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
against - przeciwko
pattern - wzór
slow - wolny , wolno
center - centrum, środek
love - miłość, kochać
person - osoba
money - pieniądze
serve - służyć, obsługiwać
appear - pojawiać się
road - droga
map - mapa
rain - deszcz, pada deszcz
rule - rządzić, zasada
govern - rządzić
pull - ciagnąć, nalewać
cold - zimny
notice - zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
voice - głos
unit - rozdział, jednostka
power - siła, władza
town - miasto
fine - świetny, w porządku
certain - pewny
fly - latać
fall - spadać, upadek
lead - prowadzić, przewodzić, kierować
cry - płakać
dark - ciemny, mroczny
machine - maszyna
note - zanotować ,notatka, zauważyć
wait - czekać
plan - plan, zaplanować
figure - liczba, figura, postać , dojść do wniosku
star - gwiazda
box - pudełko
noun - rzeczownik
field - pole, boisko, dziedzina
rest - odpoczynek, odpoczywać
correct - poprawiać
able - być w stanie coś zrobić
pound - walić, funt
done - zrobione i do w czasie perfest
beauty - piękno
drive - prowadzić samochód
stood - stać w czasie przeszłym
contain - zawierać
front - przód
teach - uczyć kogoś
week - tydzień
final - ostatni, końcowy , finał
gave - dawać w czasie przeszłym
green - zielony
oh - och 
quick - szybki
develop - rozwijać
ocean - ocean
warm - ciepły
free - wolny, darmowy
minute - minuta
strong - silny
special - specjalny, szczególny
mind - umysł
behind - za, z tyłu
clear - wyraźny, przejrzysty, czyścic
tail - ogon
produce - produkować
fact - fakt
street - ulica
inch - cal
multiply - pomnożyć
nothing - nic
course - kurs
stay - zostać
wheel - koło, kierownica
full - pełny
force - siła, zmuszać
blue - niebieski
object - przedmiot, cel
decide - decydować
surface - powierzchnia
deep - głęboki
moon - księżyc
island - wyspa
foot - stopa
system - układ, system
busy - zajęty
test - testować, badać , próbować, próba, badanie
record - płyta, nagrywać
boat - łódź
common - powszechny, wspólny, pospolity
gold - złoto, złoty
possible - możliwy
plane - samolot
stead - zamiast kogoś
dry - suchy
wonder - cud, zastanawiać się
laugh - śmiać się
thousand - tysiąc
ago - temu np. 2 dni temu
ran - biegać w czasie przeszłym
check - sprawdzić
game - gra
shape - kształt, forma
equate - przyrównywać
hot - gorący
miss - tracić, spóźnić się, panna
brought - przynosić w czasie przeszłym
heat - upał, podgrzewać
snow - śnieg, pada śnieg
tire - męczyć się
bring - przynosić
yes - tak
distant - odległy, daleki
fill - wypełniać
east - wschód
paint - malować
language - język
among - wśród
cat - kot
century - wiek
consider - brać pod uwagę, rozważać
type - typ, rodzaj, pisać na maszynie
law - prawo
bit - kawałek, trochę
coast - wybrzeże
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/1wg85wf